Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kraśniku zaprasza wszystkich mieszkańców Kraśnika i okolic na XI Familijny Rajd Rowerowy, który odbędzie się 6 czerwca 2015 roku ( sobota). Zapisy w dniu rajdu od godz. 8.40. Start rajdu o godz. 9.00.

XI familijny rajd rowerowy

 

REGULAMIN XI Familijnego Rajdu Rowerowego – Kraśnik – 6 czerwca 2015 r.

Cel rajdu – popularyzacja turystyki rowerowej wśród mieszkańców miasta, integracja rodzin, konsolidacja więzi rodzinnych poprzez rekreację. Poznanie ciekawych zakątków Kraśnika i okolic.
1. Rajd rozpoczyna się 06.06.2015 r. (sobota) o godz. 09.00 na placu za Centrum Kultury i Promocji w Kraśniku. Od godz. 08.40 rozpoczną się zapisy – podpisywanie list startowych oraz rozdanie numerów.
2. Uczestnikami rajdu mogą być całe rodziny, jak również osoby indywidualne.
3. Trasa rajdu (ok.15 km):
START- Plac za CKiP – droga leśna obok „Słonecznej Polany” – szlaban do lasu – droga leśna (kocie łby) – droga asfaltowa W KIERUNKU Urzędowa – Św. Otylia – droga asfaltowa w kierunku Dzierzkowic – droga leśna (kocie łby) – szlaban do lasu – droga leśna w stronę MOSiR – META – plac ogniskowy MOSiR
4. Każdy uczestnik rajdu powinien posiadać kartę rowerową.
5. Dzieci nie posiadające karty rowerowej – tylko pod opieką rodziców lub opiekunów.
6. Dzieci i młodzież poniżej 18 roku życia – wymagana pisemna zgoda rodziców lub opiekunów na udział w rajdzie.
7. Dzieci do 12 roku życia muszą posiadać kaski rowerowe.
8. Każdy uczestnik rajdu otrzyma numer startowy.
9. Podczas rajdu należy bezwzględnie przestrzegać przepisów o ruchu drogowym. Nie ścigać się. Zachować ostrożność.
10. Przed startem należy sprawdzić stan techniczny roweru.
11. Uczestnicy rajdu są ubezpieczeni.
12. Każdy uczestnik rajdu startuje na własną odpowiedzialność.
13. Uczestnicy stosują się bezwzględnie do poleceń prowadzącego
rajd ,oraz zabezpieczającej ekipy Policji lub Straży Miejskiej.
14. Sprawy nie ujęte w regulaminie należą do organizatora.