Ze względu na niekorzystne warunki atmosferyczne nastąpiła zmiana terminu Rajdu – 18 maja 2019 r. (sobota).
W dalszym ciągu można zapisać się w kasie MOSiR do 16 maja do godz. 14.00
Dotychczas zapisanych uczestników prosimy o potwierdzenie udziału w rajdzie w nowym terminie.

KARTA ZGŁOSZENIA 2019

REGULAMIN RAJDU 2019 na stronę