MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI
23-204 KRAŚNIK
ul. Żwirki i Wigury 2
tel. (81) 825 15 78
wew. 21 – Dyrektor
wew. 20 – Sekretariat
wew. 22 – Księgowość
wew. 23 – Kasa
wew. 24 – Ratownicy
wew. 25 – FAX
e-mail: biuro@mosir-krasnik.pl

Dyrektor MOSiR
mgr Rafał Tomiło
e-mail: rtomilo@mosir-krasnik.pl

Główny Księgowy
Anna Żuraw

e-mail: azuraw@mosir-krasnik.pl

Referent ds. administracyjno – kadrowych
Katarzyna Łukomska

e-mail: klukomska@mosir-krasnik.pl

Instruktor sportu i rekreacji

mr Rafał Zieliński

e-mail: rzielinski@mosir-krasnik.pl

NAPISZ DO NAS

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Temat

Treść wiadomości