Dnia 7 kwietnia 2019r. (niedziela) pływalnia kryta czynna od godz. 14.00
(zawody pływackie – Liga Wojewódzka Juniorów w Pływaniu)