Bezpłatne zajęcia AQUA FITNESS w każdy WTOREK godz. 9.00 na krytej pływalni