Zgodnie z dotychczasowym regulaminem pływalni krytej, podpisanym przez byłego dyrektora MOSiR Mariusza Kwietniewskiego, „jedna osoba prowadząca zajęcia może mieć pod opieką grupę nie przekraczającą 15 osób.”
Na prośbę burmistrza miasta i po sygnałach od mieszkańców, regulamin ten został zmieniony, aby umożliwić większej liczbie użytkowników korzystanie z zajęć prowadzonych na pływalni, zarówno tych komercyjnych i płatnych, jak i bezpłatnych.
Pod opieką instruktora może obecnie przebywać na jednym torze pływackim do 25 osób, a nie jak dotychczas do 15. Naszym priorytetem jest umożliwienie korzystania z pływalni krytej jak największej liczbie mieszkańców naszego miasta.
Pierwszeństwo w korzystaniu z obiektu mają klienci indywidualni i grupy organizowane przez MOSiR, ale zasady korzystania z pływalni obowiązują wszystkie podmioty i grupy na równych prawach.